Feilmelding: Webpage not Available

Webpage not available

The webpage at http://portal.ageto.no/mobile/check.xhtml could not be loaded because:
net: ERR_NAME_NOT_RESOLVED

Dersom det du har denne meldingen på nettbrettet er du ikke koblet til internett.

Følg denne prosedyren for å koble til WIFI.

Dersom du fortsatt ikke får koblet nettbrettet til WIFI må du starte routeren din på nytt.