Hva er kompetansetyper?

Kompetansetyper brukes som to ting i Ageto.

  1. Det er det samme som vakttyper (eks. morgenvakt, kveldsvakt)
  2. Det er kompetanser som ikke er en vakt. (eks, kasseoppgjør, varemottak, sertifikat)

Hvordan opprette kompetansetyper?

Dette kan kun gjøres i portalen av brukere som har Leder-konto eller høyere.
  1. Velg ADMINISTRASJON KODEVERK fra menyen på venstre side.
  2. Skriv inn kompetansetypen du vil opprette i det tomme feltet under KOMPETANSETYPER.
  3. Tildel en farge ved å klikke på det hvite kvadratet under FARGE
  4. Trykk LAGRE ENDRINGER (grønn knapp) som hører til listen.

For å legge inn flere kompetansetyper gjenta fra steg 2.

Hvordan redigere kompetansetyper?

Dette kan kun gjøres i portalen av brukere som har Leder-konto eller høyere.
  1. Velg ADMINISTRASJON KODEVERK fra menyen på venstre side.
  2. Du kan forandre både navn og farge på kompetansetypen.
  3. Trykk LAGRE ENDRINGER (grønn knapp) som hører til listen.