Administrere temperaturvarslinger

Skru av og på temperaturvarsling på SMS og/eller e-post

Legg til varsling for et område:

 1.  Gå inn på Temperaturkontroll => Temperaturområder i Admin-panelet.
  (https://portal.ageto.no/ifc1/tempTableWeekly.xhtml)
 2. Klikk på det temperaturområdet du vil ha varslinger fra.
 3. Under Ansvarlige ansatte => Legg til Ansvarlig ansatt velg personen som skal ha varsling i nedtrekksmenyen.
 4. Kryss så av om personen skal ha SMS, e-post eller XMPP varsling.
 5. Klikk lagre endringer øverst til høyre.

Fjern varsling for et område:

 1.  Gå inn på Temperaturkontroll => Temperaturområder i Admin-panelet.
  (https://portal.ageto.no/ifc1/tempTableWeekly.xhtml)
 2. Klikk på det temperaturområdet du vil ha varslinger fra.
 3. Under Ansvarlige ansatte => Legg til Ansvarlig ansatt, fjern avkryssing for personen som ikke lenger skal ha varsling.
 4. Klikk lagre endringer øverst til høyre.

Du kan alternativt krysse bort hele linjen til personen som ikke skal ha varsling, men husk å lagre.

Endre telefonnummer og epost for varsling:

For å endre telefonnummer eller epost varslingen sendes på må brukerens kontaktinformasjon oppdateres.
Det går an å lage en ny bruker som kun brukes til varsling. Vi anbefaler da å deaktivere check-inn slik at den ikke dukker opp på nettbrettet.